De wegen der verbeelding (Verzameld werk Hella S. Haasse) by Hella S. Haasse PDF

By Hella S. Haasse

Klaas Welling gaat met zijn gezin op vakantie naar Zuid-Frankrijk, maar onderweg krijgen ze autopech. De vrachtwagenchauffeur die zijn vrouw Maja en de kinderen een carry geeft, vertelt over raadselachtige en vaak ook griezelige dingen die hij op zijn nachtelijke tochten zegt te hebben meegemaakt. Wanneer Klaas een paar dagen later in de Franse villa arriveert, heeft hij nauwelijks aandacht voor de door Maja gesignaleerde verontrustende gebeurtenissen in hun vakantieverblijf. Hij wordt totaal in beslag genomen door zijn onderzoek naar leven en werk van een onbekende dichter die hij bij toeval ontdekt heeft. Voor zowel Klaas als Maja en ook voor de vrachtrijder geldt dat hun waarnemingen en interpretaties niet overeenkomen met de werkelijkheid, maar berusten op eigen gevoelens van angst en onbehagen.

Hella S. Haasse: `Het hele boek draait om de betekenis die de verbeelding heeft in het leven van mensen. Eigenlijk gaat het over de wijze waarop werkelijkheid en verbeelding in elkaar grijpen.

Show description

Download e-book for kindle: Hoogvlakte (Dutch Edition) by Naomi Boekwijt Rebekka

By Naomi Boekwijt Rebekka

In het Zwitserse Feldi ligt de oude boerderij van Moser. Tegenover hem ligt het moderne melkveebedrijf van Wyss. Moser heeft een jonge Nederlandse vrouw in dienst die op de desolate hoogvlakte niet alleen wordt uitgedaagd door het werk, maar ook door een onverwachte liefde. Als de sneeuw in de bergen begint te smelten, dreigt de Thur buiten haar oevers te treden. Geconfronteerd met het overstromingsgevaar laten de inwoners van Feldi hun ware gezicht zien.

Show description

Download PDF by Thierry Baudet: Conservatieve vooruitgang (Dutch Edition)

By Thierry Baudet

Conservatieve vooruitgang biedt portretten van de belangrijkste moderne conservatieve denkers: van Ludwig Wittgenstein en C.S. Lewis tot Johan Huizinga en Leo Strauss. Het bevat bijdragen van prominente geestverwanten als Roger Scruton, Andreas Kinneging, Theodore Dalrymple en Arjo Klamer.

Conservatisme valt niet in termen van 'links' of 'rechts' te vangen. Het ontsnapt aan de kunstmatige tegenstelling markt-staat waar liberalisme en socialisme verlamd door zijn. Hierdoor kunnen conservatieven nieuw licht werpen op actuele onderwerpen als:

-duurzaamheid
-maatschappelijk verantwoord ondernemen
-het probleem van het populisme
-het belang van vorming, religie en cultuur

'Allen die belang stellen in de huidige politiek zijn het aan zichzelf verplicht dit interessante en goed geschreven boek te lezen.'
frits bolkestein

'Wat een rijke en verrassende selectie van denkers en teksten!'
jos de beus, hoogleraar politieke theorie, uva

'Spectaculair vuurwerk van ideeën.'
marijn kruk, auteur van parijs denkt

Show description

Download e-book for iPad: Bart's Fish Tales (Dutch Edition) by Bart van Olphen,Jolien Dorgelo,Josselin Bijl,David Loftus

By Bart van Olphen,Jolien Dorgelo,Josselin Bijl,David Loftus

In dit boek laat ik je niet alleen zien hoe leuk en eenvoudig het is om een heerlijk visgerecht op tafel te zetten, maar ook hoe wij er zorg voor kunnen dragen dat ook volgende generaties van vis kunnen blijven genieten. Samen met de wereldberoemde fotograaf David Loftus leefde, viste en kookte ik met de mannen, vrouwen en kinderen van 's werelds meest duurzame visserijgemeenschappen. Vissers die op een verantwoorde manier hun vis vangen en daarmee een voorbeeld zijn voor de relaxation van de wereld.

De meer dan honderd visrecepten zijn afkomstig uit alle windstreken, van IJsland tot India en van Gambia tot Canada, geschikt voor elk second van de dag, van een snelle lunch tot een feestelijk maal, en dankzij de heldere beschrijvingen geschikt voor elke visliefhebber. Naast de talloze gerechten licht ik varied technieken stap-voor-stap toe. De prachtige fotografie vertelt, verleidt en verduidelijkt waar woorden tekort schieten.

Met dit boek wil ik de verhalen achter vis vertellen en iedereen inspireren om met goede, verantwoorde vis de lekkerste gerechten te maken. take pleasure in! Voor nu en de toekomst.

Bart van Olphen

Show description

Download PDF by Andreas Eppink: De geschiedenis van het ik: Europa als bakermat, Amerika als

By Andreas Eppink

Recensie in het Tijdschrift voor Filosofie, 77/2015, p. 855-890:
"Eppink presents a different and exiting explanation of the beginning of our glossy perception of the "I" and exhibits us that our belief is much less individualistic and novel than we would have thought."
Martine Berenpas.

Het ik, dat niet bestond
Het eenvoudige woordje ‘ik’ gebruiken we dagelijks. Psychologen hebben er boeken over volgeschreven. Een ding is tot nu toe nooit onderzocht: is het idee ‘ik’ eigenlijk wel van alle tijden en verstaat males er overal hetzelfde onder?
Via een gedegen historische examine en met een indrukwekkend gebruik van bronnenmateriaal beschrijft de auteur hoe het ik-begrip zich in de Westerse wereld ontwikkeld heeft. Het boek is een absolute ‘must’ voor psychologen die hun ideeën over persoonlijkheidsontwikkeling fundamenteel moeten herzien. Het ‘ik’ is zeker niet het terrein van psychologen alleen. Onze culturele bepaaldheid van de ideeën over het individu hebben vergaande gevolgen voor onze kijk op de samenleving. De inzichten in de economie hebben inmiddels een flinke knauw gekregen. Ook de westerse opvattingen over democratie zullen in de nabije toekomst nog flink tegen het licht gehouden worden.
Dat alles heeft te maken met ideeën over het 'ik'.
In dit boek is voor elke lezer heel wat spannends te ontdekken.

Show description

Download e-book for iPad: Judas (Dutch Edition) by Helen Vreeswijk

By Helen Vreeswijk

De Vlaamse Nadia verhuist met haar vader naar Nederland. Hij trekt in bij zijn nieuwe vriendin en Nadia moet mee, ze heeft geen keuze. Maar het wennen aan haar nieuwe omgeving gaat Nadia niet gemakkelijk af. Op college valt ze op door haar accessory en wordt ze gepest. Het pesten neemt steeds ergere vormen aan en ook haar stiefbroer Ron treitert haar als niemand het ziet. Nadia wordt wanhopig. Wat doet ze eigenlijk nog op deze wereld?

Show description

New PDF release: Het geluid van vallende dingen (Dutch Edition)

By Juan Gabriel Vasquez,Brigitte Coopmans

Een mysterieuze guy, een moord, en de obsessie om de waarheid te achterhalen

Zodra de jonge Antonio Yammara een zekere Ricardo Laverde leert kennen, begrijpt hij dat zijn nieuwe vriend een geheim met zich meedraagt, mogelijk meerdere. Zijn fascinatie voor het mysterieuze leven van Laverde verandert in een ware obsessie op de dag dat Laverde wordt vermoord. Hij heeft het idee dat de oplossing van het mysterie ook inzicht zal geven in de keuzes in zijn eigen leven.

Yammara begint een onderzoek dat teruggaat tot de jaren zeventig, toen een entire generatie noodgedwongen opgroeide onder de constante dreiging van datgene wat Colombia uiteindelijk naar de rand van de afgrond zou brengen, de drugshandel.

Het geluid van vallende dingen is het verhaal van een onderbroken vriendschap. Het is een dubbele liefdesgeschiedenis in weinig gunstige tijden, een onderzoek vol suspense naar het verleden van een guy en een land, en een röntgenfoto van een generatie gevangen in angst.

Show description

Read e-book online Ex (Dutch Edition) PDF

By Peter Vermeersch

Een toevallige ontmoeting met een jonge vrouw in Brussel brengt Peter Vermeersch op het spoor van een troebele familiegeschiedenis in Kosovo. Daarmee begint een ontdekkingstocht die de schrijver naar alle delen van het voormalige Joegoslavië voert: van nachtelijk Belgrado naar lodge Tuzla in Bosnië, van de Servische Gun membership naar een zieltogend Montenegrijns hospital, van de orthodoxe kloosters op Athos naar het
Museum van Gebroken Relaties in Zagreb. Gaandeweg schetst Vermeersch een uniek en persoonlijk beeld van twee decennia recente geschiedenis op de Balkan, verteld met bijzondere aandacht voor het onverwachte element. De helden zijn gewone mensen met ongewone verhalen: ze zijn dakwerker, dichteres, bokser of apotheker. Ze leven met de besognes van iedere dag: werk, geloof, oorlog en lust. In dit prachtige, maar versplinterde gebied groeit het verlangen naar een prille, nieuwe liefde.

Show description

Jachtscenes (Dutch Edition) - download pdf or read online

By Anna Enquist

In deze bundel staat de dreiging van verval en dood centraal, zozeer zelfs dat het slotgedicht 'Een ander gezichtspunt' kan heten. Deze poëzie is neosymbolistisch: natuurverschijnselen worden geïnterpreteerd als menselijke gemoedstoestanden. De beelden voor lijden, angst, vertwijfeling zijn onzachtzinnig, en daardoor juist treffend en troostend. Hier is niets zweverigs, alleen een hardnekkig verzet tegen, en inzicht in verval en teloorgang

Show description

New PDF release: Hoe breng je slecht nieuws aan mensen met een verstandelijke

By Irene Tuffrey-Wijne

Slecht nieuws krijgen is niet leuk, slecht nieuws vertellen ook niet. Maar dat magazine geen excuus zijn om mensen met een verstandelijke beperking informatie te onthouden over belangrijke gebeurtenissen in hun leven. Het kan gaan om familieleden die overlijden, begeleiders die ergens anders gaan werken, ziekte in het eigen lichaam of gewoon een vakantie die niet doorgaat. De vraag is: hoe vertel je dit aan mensen die een ander begripsvermogen hebben en vaak een minder ontwikkeld tijdsbesef? En wie moet het eigenlijk vertellen?Irene Tuffrey-Wijne ontwikkelde een leidraad die ze onder andere baseerde op de ervaringen van ruim honderd mensen met en zonder verstandelijke beperking die deelnamen aan haar onderzoek. Ze laat zien hoe je belangrijke informatie begrijpelijk kunt maken door haar op te delen in kleine stukjes, waarbij je bewust kunt kiezen wanneer je wat vertelt. Ze vindt het belangrijk dat alle mensen die een rol spelen in het leven van iemand met een verstandelijke beperking betrokken worden bij de situatie. En ze wijst erop dat er onder chicken mensen kunnen zijn die zelf ook getroffen worden door het slechte nieuws, bijvoorbeeld als een gezamenlijke ouder overlijdt. De ondersteuning zou zich daarom ook op rooster moeten richten.Tuffrey-Wijne is een Engelse onderzoeker die in Nederland opgroeide en haar loopbaan begon als verpleegkundige. Deze Nederlandse editie van haar boek is niet alleen een vertaling van de oorspronkelijke Engelstalige, maar is ook aangepast aan de Nederlandse situatie.

Show description